Ciljevi projekta

Ciljevi nacionalnog agregatora su:

- uspostava jedinstvenog sustava za agregaciju građe,

- uspostava tehničkih, tehnoloških i drugih resursa neophodnih za sistematično prikupljanje i obradu digitalizirane kulturne baštine,

- uspostava baze raznovrsnog agregiranog sadržaja koji će poslužiti za razvoj novih servisa vezanih uz digitaliziranu kulturnu baštinu.